ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг у сфері інформатизації

Фізична особа-підприємець Суботіна Марина Геннадіївна (далі – Виконавець - 1), яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, номер запису 2009100000000001174 від 09.02.2021, та

Фізична особа-підприємець Козинець Анатолій Андрієвич (далі – Виконавець – 2), який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, номер запису 2010350000000354428 від 17.07.2023,

керуючись, зокрема, статтями 6, 627, 633, 634, 638-644 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), пропонують будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю або юридичній особі (далі «Замовник»), укласти Публічний Договір про надання послуг у сфері інформатизації (далі по тексту - «Договір») шляхом здійснення оплати за надання послуг як згоди (акцепту) із запропонованими умовами в цьому Договорі.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОГОВІР. ЦЕЙ ДОГОВІР Є ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРОМ ПРИЄДНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ СТ.СТ. 633-634 ЦК УКРАЇНИ, ПРОПОНУЄТЬСЯ НЕОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, ТА МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕНИЙ ЛИШЕ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ЗАМОВНИКА ДО НЬОГО В ЦІЛОМУ БЕЗ ЗМІНИ УМОВ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг по поліпшенню можливостей пошуку (розумний пошук) на сайті Замовника з використанням програмного продукту Виконавця (онлайн-сервісу) Multisearch.io «Розумний пошук для сайту» (далі - Програма). Замовник не отримує копію Програми, право доступу або використання. «Розумний пошук для сайту» повністю функціонує на сервері Виконавця без задіяння комп'ютерної техніки Замовника. Послуги надаються Виконавцем через мережу Інтернет.

1.2. З основними послугами, що можуть бути надані Виконавцем, Замовник може ознайомитися на сторінці за посиланням https://multisearch.io/.

1.3. Замовник може вибрати на свій розсуд один з тарифних планів:

1) тарифний план «Start» доступний тільки для сайтів, який включає до 10 000 offer id, до 15 000 сеансів на сайті в день, щоденне оновлення, email підтримка, а також 6 складових функціоналу: морфологія, орфографія, латиниця кирилицею, розкладка клавіатури, синоніми вручну, мобільна версія, а також безкоштовне налаштування;

2) тарифний план «Professional», що включає до 100 000 offer id, до 15 000 сеансів на сайті та/або у додатку в день, email підтримку, а також 13 складових функціоналу: морфологія, орфографія, латиниця кирилицею, розкладка клавіатури, синоніми вручну, мобільна версія, еcommerce пакет, історія запитів, багатомовність, простий мова в запитах, синоніми під нішу Замовника, а також безкоштовне налаштування.

3) тарифний план «Enterprise light», що включає до 30 000 сеансів на сайті та/або в додатку в день, email підтримку, а також 13 складових функціоналу: морфологія, орфографія, латиниця кирилицею, розкладка клавіатури, синоніми вручну, мобільна версія, еcommerce пакет, історія запитів, багатомовність, просту мову в запитах, синоніми під нішу Замовника, а також безкоштовне налаштування.

1.4. Оплата здійснюється Замовником відповідно до вибраного тарифного плану. Оплата за тарифним планом «Enterprise light» здійснюється тільки після ознайомлення зі статистикою Замовника за останні 3 календарні місяці і підтвердження можливості підключення зазначеного тарифу з боку Виконавця-1 або Виконавця-2.

1.5. Замовнику на тарифному плані «Enterprise light» також надається підтримка за допомогою месенджера, який узгоджується сторонами, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, крім святкових днів та днів релігійних свят.

1.6. Місцем надання послуг є Україна.

2. ПРОГРАМА. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Надання послуг відбувається з використанням Програми, при цьому право використання і доступу до Програми не надається Замовнику.

2.2. Для надання послуг Замовнику може використовуватися як технологія доступу за API, так і через програмний віджет. Замовник надає доступ до інформації по XML, а Виконавець-1 або Виконавець-2 надає послуги з налаштування пошукового сервісу, в результаті чого Замовник отримує поліпшені можливості пошуку на власному сайті.

2.3. Після волевиявлення Замовником бажання отримати послуги шляхом заповнення відповідної онлайн-форми на сайті, Виконавець-1 або Виконавець-2 передає Замовнику JS код або API документацію.

2.4. З дати отримання JS коду або API документації Замовнику може бути надано 14 днів пільгового доступу до послуг, протягом якого він може отримувати послуги як це передбачено тарифним планом «Professional» і оцінити всі переваги. При цьому пільговий період надається або не надається Замовнику Виконавцем-1 і на розсуд Виконавця-1 і тільки один раз. Пільговий період не надається при повторному придбанні послуг.

2.5. Якщо Замовник протягом 14 днів пільгового доступу до послуг не заявить ніяких претензій щодо якості послуг, що надаються, і не відмовиться від їхнього подальшого отримання, Замовник зобов'язаний здійснювати оплату за послуги відповідно до обраного тарифного плану.

2.6. Сторони домовилися, що за відсутності порушень умов Договору, термінів оплати, чинності Договору, - надання Замовнику послуги розумного пошуку є постійним. У разі несвоєчасного виконання обов'язку з оплати Виконавець-1 або Виконавець-2 зупиняє надання послуг. Послуги знову починають надаватися протягом трьох днів після повного погашення наявної заборгованості за весь термін прострочення.

2.7. Обов'язок Виконавця-1 або Виконавця-2 по передачі JS код або API документації для надання послуг або відновлення їх надання вважається виконаним належним чином з моменту надання JS коду або API документації Замовнику і за умови відсутності претензій з боку Замовника

2.8. Замовник надає доступ до інформації по XML з повним описом товарів для індексації направляє запити Виконавцю-1 або Виконавцю-2, а у відповідь отримує від Виконавця-1 або Виконавця-2 видачу Json, яку Замовник відображає на власному веб-ресурсі.

2.9. Надання послуг зупиняється у разі порушення Замовником положень даного Договору.

2.10. Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право, на підставі даних про відвідуваність сайту і/або додатку Замовника і кількості offer id в XML, відмовити Замовнику в наданні послуг за обраним ним тарифним планом та запропонувати послуги за тарифним планом, який відповідає таким даним. Виконавець-1 та Виконавець-2 використовують показник середньої денної відвідуваності за останні повні три календарних місяці і кількості offer id в XML.

2.11.Послуги в обсязі, що перевищує тарифний план «Professional» надаються за тарифним планом «Enterprise light» або «Enterprise». Послуги в обсязі, що перевищує тарифний план «Enterprise light» надаються за тарифним планом «Enterprise». Послуги надаються на умовах тарифного плану «Enterprise» тільки після ознайомлення Замовника з умовами цього тарифного плану, а також підписання договору. Послуги на умовах тарифного плану «Enterprise» не надаються на умовах даної Публічної оферти. Додаткові послуги надаються за тарифним планом «Enterprise» після підписання договору, узгодження переліку таких додаткових послуг та їх оплати в повному обсязі.

2.12. Виконавець-1 та Виконавець-2 використовують дані про відвідуваність сайту Замовника з інтернет-ресурсів https://www.similarweb.com/ або через наданий Замовником доступ до Google Analytics, а також дані про відвідуваність додатку з доступних джерел. Дані DAU для додатку надаються Замовником за допомогою надання доступу до аналітики додатка.

2.13. Показник середньої денної відвідуваності за попередні три повних календарних місяці визначається як середнє арифметичне показників відвідуваності сайту (кількість сеансів) і показників DAU додатку за кожен день за відповідні три місяці (тобто як результат ділення суми сеансів Сайту і показників DAU Додатки за кожен день за відповідні три місяці на суму календарних днів у цих трьох місяцях).

2.14. Кількість offer id в XML визначається за найбільшою кількістю offer id в XML, за попередні повні три календарних місяці.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату відповідно до вимог і в порядку, передбаченому в розділі 5 цього Договору. Обов'язок Замовника по оплаті вважається виконаним з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Виконавця-1 або Виконавця-2.

3.2. Протягом пільгових 14 днів отримання слуг, ознайомитися з послугами на відповідність заявленим Виконавцем-1 можливостям.

3.3. Споживати послуги в межах, передбачених цим Договором без передачі результатів послуг третім особам.

3.4. Надавати Виконавцю-1 або Виконавцю-2 доступ до інформації по XML з повним описом товарів для індексації. У разі невиконання цього обов'язку, надання некоректних даних або даних не в повному обсязі, Виконавець-1 та Виконавець-2 не гарантують належну якість пошуку, а Замовник позбавляється можливості заявляти претензії з цього приводу.

4. ПРАВА ЗАМОВНИКА

4.1. Вибрати тарифний план, який відповідає показнику середньої денної відвідуваності за попередні три повних календарних місяці і кількості offer id в XML, отримувати послуги і використовувати результати послуг відповідно до обраного тарифного плану на відповідний оплачений Період.

4.2. Змінити обраний тарифний план з відповідною зміною розміру оплати.

4.3. Протягом пільгових 14 днів отримання послуг з моменту укладення Договору відмовитися від подальшого отримання послуг в разі невідповідності послуг заявленому Виконавцем-1 та Виконавцем-2 опису.

4.4. Відмовитися від продовження Договору з дотриманням термінів і умов, передбачених розділом 8 цього Договору.

5. ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги надаються на умовах попередньої оплати за кожен Період надання послуг. Кожен Період надання послуг (далі - «Період») починається з дня оплати послуг і закінчується того ж числа в наступного місяця.

5.2. Оплата здійснюється з використанням національної валюти України - гривні в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунок Виконавця-1 або Виконавця-2.

5.3. За місяць надання послуг за тарифним планом «Start» Замовник платить Виконавцю 2 100 (дві тисячі сто) гривень.

За місяць надання послуг за тарифним планом «Professional» Замовник має сплатити 4 100 (чотири тисячі сто) гривень.

За місяць надання послуг за тарифним планом «Enterprise light» Замовник має сплатити 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

5.4. Оплата проводиться за кожен Період на умовах передоплати. Оскільки Замовник може отримати 14 днів пільгового надання послуг, то за умови наявності такого пільгового періоду, перший оплачуваний Період надання послуг починається з п'ятнадцятого дня отримання послуг. При відсутності пільгового періоду, перший оплачуваний Період надання послуг починається з дня оплати послуг. Відповідно ця дата дня місяця датою початку отримання послуг в кожному наступному місяці.

5.5. Платіж має надійти на рахунок Виконавця-1 або Виконавця-2 НЕ пізніше ніж за три дні до закінчення дії попереднього Періоду надання послуг.

5.6. Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право змінювати обраний тарифний план шляхом зміни суми оплати. Така зміна діє з наступного Періоду, а відносини, що виникли до цього моменту регламентуються на колишніх умовах.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до норм чинного законодавства України та положень цього Договору.

6.2. Якщо Замовник порушив терміни здійснення щомісячної оплати, передбаченої розділом 5 Договору, Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право зупинити надання послуг до повного погашення заборгованості за весь час прострочення, включаючи період, протягом якого Замовнику не надавались послуги в зв'язку з несплатою.

6.3. Всі суперечки, пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.4. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, передбаченому законодавством України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх обов'язків, які сталися внаслідок виникнення форс-мажорних обставин: стихійних лих; введення надзвичайного стану; введення воєнного стану, військових дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій і актів органів державної влади та місцевого самоврядування; зміни законодавства; тимчасове або постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет.

7.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, зобов'язана виконати їх в терміни, на які було призупинено виконання зобов'язань.

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорний обставини в разі, коли вони почалися в момент прострочення нею виконання своїх зобов'язань.

8. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Заповнення онлайн-форми на отримання доступу до послуг є акцептом цього Договору на запропонованих умовах і моментом укладання Договору. Здійсненням оплати Замовник додатково підтверджує свою згоду з усіма наведеними в Договорі умовами.

8.2. Термін дії Договору необмежений.

8.3. Дія Договору може бути припинена достроково за домовленістю Сторін.

8.4. Замовник має право в будь-який час відмовитися від Договору, повідомивши про це Виконавця-1 або Виконавця-2 не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів, за умови відсутності у нього заборгованості за Договором.

8.5. Укладаючи цей Договір, Сторони також погоджують можливість використання кваліфікованого електронного підпису та електронного документообігу в межах виконання цього Договору.

9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАПЕВНЕННЯ

9.1. Сторони цим запевняють та гарантують, що на момент укладення Договору та в подальшому, Сторони, їх засновники, учасники, акціонери не є особами, що пов’язані з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а саме:

9.1.1. не мають громадянства та/або податкового резидентства цих держав;

9.1.2. не є створеними та/або зареєстрованими відповідно до законодавства вищезгаданих держав;

9.1.3. засновники, учасники, акціонери, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) Сторін чи їхніх відокремлених підрозділів, прямо або опосередковано не є громадянами та/або податковими резидентами зазначених держав.

9.2. У разі, якщо в структурі власності Сторони відбуваються зміни або виникають інші обставини, що призводять чи можуть призвести до порушення гарантій та запевнень викладених в п. 9.1 цього Договору, Сторона зобов'язується негайно, не пізніше дня здійснення таких реєстраційних змін або виникнення інших обставин, повідомити про це іншу Сторону.

9.3. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених у цьому пункті Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

9.4. Кожна зі Сторін має право негайно в односторонньому порядку припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності порушення будь-яких запевнень та гарантій, зазначених у цьому Розділі. Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від відповідальності за Договором у зв’язку з невиконанням зобов’язань та будь-яких збитків іншої Сторони, що виникли в результаті такого припинення дії Договору.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Сторони розуміють і погоджуються з тим, що дані, які стали їм відомі в процесі надання послуг за даним Договором, містять конфіденційну інформацію.

10.2. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів для недопущення розголошення конфіденційної інформації третім сторонам, крім випадків правомірного розкриття такої інформації, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право згадувати в рекламних цілях найменування Замовника та короткий опис виконаних у нього робіт без додаткового узгодження між Сторонами.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Виконавець-1 та Виконавець-2 залишають за собою право вносити зміни і доповнення до умов цього Договору або розірвати Договір в будь-який момент на свій розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору мережі Інтернет за адресою https://multisearch.io/oferta, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

11.2. Виконавець-1 та Виконавець-2 є самостійними суб’єктами господарювання та не пов’язані між собою договором про спільну діяльність чи будь-яким іншим подібним правочином. Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право укладати цей Договір та надавати послуг за ним окремо та самостійно, незалежно один від одного, відповідно до умов, що викладені у Договорі. Приєднуючись до Договору, Замовник погоджується укласти його з Виконавцем-1 або Виконавцем-2, на розсуд Виконавця-1 та Виконавця-2.

11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Реквізити Виконавця-1

Фізична особа - підприємець Суботіна Марина Геннадіївна
Адреса юридична 18018, м. Черкаси, вул. Козацька, буд.9, кв.119
Адреса поштова м. Черкаси, вул. Крилова 97/1
Назва банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
IBAN UA453052990000026006001608323
ЄДРПОУ 14360570
МФО 305299

Реквізити Виконавця-2

Фізична особа-підприємець Козинець Анатолій Андрієвич
Адреса юридична 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 18, кв. 91
Назва банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
IBAN UA753052990000026007021616327
ЄДРПОУ 14360570
МФО 305299